top of page

עבודתה של סיסי דגן. מתוך "עפה" תערוכת היחיד בגלרייה החדשה בבן יהודה בתל אביב

פרסום בעיתון "הארץ" יולי 2019 -6 views0 comments
bottom of page